Poziom 3: Lekcja 22

por.

on'yomi:カン

kun'yomi:か(える)か(わる)

pinyin: huàn

換えるかえるwymieniać, zamieniać

換わるかわるzmieniać się

乗り換えるのりかえるprzesiadać się (pociąg, samolot)

乗り換えのりかえprzesiadka

交換こうかん[suru] wymienić, zamienić

変換へんかん[suru] zmienić

転換期てんかんきpunkt zwrotny; okres przejściowy

換気かんきwentylacja, [suru] wietrzyć

換算かんさんprzekonwertować (walutę)

換算かんざんprzekonwertować (walutę)

【 換える 】

コンビニで1000(えん)小銭(こぜに)()えてもらった。
Rozmieniłem w sklepie 1000 jenów na drobne.

【 換わる 】

窓側(まどがわ)(せき)があまり()きではないので、(となり)(ひと)(せき)()わりました。
Nie lubię specjalnie siedzieć przy oknie, więc zamieniłem się miejscami z człowiekiem siedzącym obok.

【 乗り換え 】

クラクフから東京(とうきょう)までは()()えを(ふく)めて16時間(じかん)かかります。
Pozdróż z Krakowa do Tokio zabiera wraz z przesiadką 16 godz.

【 交換 】

(ふる)いパソコンを(あたら)しいのと交換(こうかん)しました。
Wymieniłem stary komputer na nowy.

【 変換 】

このファイルをオフィス2000対応(たいおう)のファイルに変換(へんかん)して再送(さいそう)してくれますか。
Czy mógłbyś przekonwertować ten plik na zgodny z formatem Office 2000 i przesłać mi go ponownie?

【 転換期 】

イギリスを中心(ちゅうしん)()こった「産業(さんぎょう)革命(かくめい)」はヨーロッパの転換期(てんかんき)となった。
Rewolucja przemysłowa, która wyszła z Anglii, stała się punktem zwrotnym w dziejach Europy.

【 換気 】

この教室(きょうしつ)換気(かんき)がとても(わる)いです。
Ta sala ma strasznie złą wentylację.

【 換算 】

一万円(いちまんえん)をユーロに換算(かんさん)していくらとなりますか。
Ile to będzie 10 tys. jenów w przeliczeniu na euro?

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.