Poziom 2: Lekcja 21

12【 辵 辶 】

przemijać

por.

on'yomi:

kun'yomi:す(ぎる)-す(ぎ)す(ごす)あやま(ち)

pinyin: guò, guō

過ぎるすぎるprzekroczyć; skończyć się (czas)

過ぎ-すぎpo

過ごすすごすspędzać (czas)

通過つうかprzejazd, tranzyt; przejechać przez

過去かこprzeszłość ⇔ 未来 みらい i 将来 しょうらい : przyszłość

経過けいか[suru] minąć, upłynąć (czas)

過ちあやまちbłąd, przewinienie, wina

過言かごんprzesada; ~と言っても過言ではない nie będzie przesadą stwierdzenie że...

Materiał z innych znaków

超過ちょうかnadwyżka, [no] nadmierny, przekraczający normę

透過性とうかせいprzepuszczalność, przenikalność

過剰かじょうnadwyżka, [na] nadmierny

過剰人員かじょうじんいんzbędny personel

過剰金かじょうきんnadwyżka finansowa

過労かろうprzepracowanie

過労死かろうしśmierć z przepracowania

過去かこprzeszłość

過敏かびん[na] przeczulony

過激かげき[na] radykalny

過激派かげきはekstremiści, radykałowie

過疎化かそかwyludnianie się

過程かていproces

【 過去 】

過去(かこ)(わす)れた民族(みんぞく)絶対(ぜったい)未来(みらい)がない。
Naród, który nie pamięta swojej przeszłości, nie posiada przyszłości.

【 過程 】

どんな過程(かてい)()てそれが()まったのか(はな)してください。
Proszę powiedzieć, w jakim trybie została podjęta ta decyzja.

【 過激 】

(かれ)死刑(しけい)妊娠(にんしん)中絶(ちゅうぜつ)問題(もんだい)についてとても過激(かげき)意見(いけん)()っている。
On żywi radykalne poglądy odnośnie kary śmierci i aborcji.

【 過激派 】

政府(せいふ)過激派(かげきは)グループの活動(かつどう)注意深(ちゅういぶか)監視(かんし)した。
Rząd uważnie przyglądał się działalności grup ekstremistów.

【 超過 】

荷物(にもつ)が20キロを()えたので、超過(ちょうか)料金(りょうきん)(はら)わなければならなかった。
Mój bagaż przekroczył 20 kg, więc muszę zapłacić za nadbagaż.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.