Poziom 5: Lekcja 16

por.

on'yomi:ミャク

pinyin: mò, mài

みゃくpuls

文脈ぶんみゃくkontekst

人脈じんみゃくukłady, koneksje

山脈さんみゃくpasmo gór, łańcuch górski; por. 山塊 さんかい : masyw górski

静脈じょうみゃくżyła

動脈どうみゃくtętnica

大動脈だいどうみゃくaorta; arteria

不整脈ふせいみゃくnieregularny puls, arytmia

血脈けつみゃくnaczynie krwionośne

脈流みゃくりゅうprąd tętniący; por. 交流 こうりゅう : prąd zmienny; 直流 ちょくりゅう : prąd stały

脈絡みゃくらくzwiązek

【 人脈 】

(かれ)人脈(じんみゃく)中央(ちゅうおう)政界(せいかい)直結(ちょっけつ)している。
Jego koneksje umożliwiają mu bezpośredni kontakt z politykami z władz centralnych.

Materiał z innych znaków

脈拍みゃくはくpuls

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.