Poziom 2: Lekcja 13

on'yomi:サン

kun'yomi:う(む)う(まれる)

pinyin: chǎn

産むうむrodzić

産まれるうまれるurodzić się ⇒ 生まれる

産業さんぎょうprzemysł

生産せいさんprodukcja, [suru] produkować, uprawiać

産地さんちobszar produkcyjny

出産しゅっさんnarodziny, [suru] urodzić

不動産ふどうさんnieruchomość

お土産おみやげprezent z podróży

Materiał z innych znaków

倒産とうさん[suru] zbankrutować

共産主義きょうさんしゅぎkomunizm

共産党きょうさんとうPartia Komunistyczna

共産圏きょうさんけんblok państw komunistycznych

副産物ふくさんぶつprodukt uboczny

国民総生産こくみんそうせいさんprodukt narodowy brutto

大量生産たいりょうせいさんmasowa produkcja

斜陽産業しゃようさんぎょうupadający przemysł

殖産しょくさんrozwój przemysłu

産児制限さんじせいげんkontrola urodzin

産卵さんらん[suru] składać jaja

産婆さんばakuszerka

産業さんぎょうprzemysł

産業廃棄物さんぎょうはいきぶつodpady przemysłowe

知的財産権ちてきざいさんけんwłasność intelektualna; por. 著作権 ちょさくけん : prawa autorskie

破産はさん[suru] zbankrutować

財産ざいさんmajątek

軍需産業ぐんじゅさんぎょうprzemysł zbrojeniowy

遺産いさんspadek; spuścizna, dziedzictwo

【 倒産 】

無数(むすう)小企業(しょうきぎょう)不景気(ふけいき)のときに倒産(とうさん)した。
Wiele drobnych przedsiębiorstw zbankrutowało podczas kryzysu.

【 共産主義 】

ポーランドは1989(ねん)まで、共産(きょうさん)主義(しゅぎ)国家(こっか)でした。
Polska była do roku 1989 krajem komunistycznym.

【 軍需産業 】

戦後(せんご)日本(にほん)では軍需(ぐんじゅ)産業(さんぎょう)解体(かいたい)された。
Po wojnie w Japonii zlikwidowano przemysł zbrojeniowy.

【 国民総生産 】

日本(にほん)国民(こくみん)総生産(そうせいさん)はアメリカと中国(ちゅうごく)()いで、世界(せかい)第三(だいさん)()である。
Japoński produkt narodowy brutto jest trzeci na świecie, po Ameryce i Chinach,

【 財産 】

田中(たなか)()は10(おく)(えん)財産(ざいさん)がある。
Pan Tanaka posiada majątek wart miliard jenów.

【 副産物 】

副産物(ふくさんぶつ)(なか)には、もともと廃棄物(はいきぶつ)だったものもある。その用途(ようと)開発(かいはつ)され価値(かち)()まれると、廃棄物(はいきぶつ)副産物(ふくさんぶつ)となる。
Niektóre produkty uboczne były pierwotnie odpadami. Kiedy wzrasta zastosowanie i wartość odpadów, wtedy stają się produktami ubocznymi.

【 破産 】

(ちち)会社(かいしゃ)破産(はさん)寸前(すんぜん)である。
Firma ojca jest na skraju bankructwa.

【 遺産 】

(かれ)祖父(そふ)莫大(ばくだい)遺産(いさん)()()いだ。
On odziedziczył po dziadku olbrzymi spadek.

【 産児制限 】

産児(さんじ)制限(せいげん)手段(しゅだん)としては、不妊(ふにん)手術(しゅじゅつ)ないしは断種(だんしゅ)性交(せいこう)段階(だんかい)での避妊(ひにん)妊娠(にんしん)()人工(じんこう)妊娠中絶(にんしんちゅうぜつ)出産(しゅっさん)直後(ちょくご)嬰児(えいじ)(さつ)がある。
Do środków kontroli urodzin zalicza się chirurgiczną sterylizację kobiet i mężczyzn, zabezpieczenie przed ciążą podczas stosunku, aborcję oraz zabicie noworodka tuż po urodzeniu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.