Poziom 3: Lekcja 1

10【 人 亻 】

upaść, zawalić się

por.

on'yomi:トウ

kun'yomi:たお(れる)たお(す)

pinyin: dǎo, dào

倒れるたおれるupaść, zawalić się; zaniemóc

倒すたおすpowalić; przewrócić; pokonać

倒産とうさん[suru] zbankrutować

打倒だとう[suru] obalić

面倒めんどう[na] uciążliwy, kłopotliwy

【 倒れる 】

()(たお)れていて(みち)(とう)れなくなっていた。
Droga była nieprzejezdna z powodu powalonego drzewa.

【 打倒 】

王様(おうさま)打倒(だとう)され国外(こくがい)追放(ついほう)された。
Król został obalony i wygnany z kraju.

【 倒産 】

無数(むすう)小企業(しょうきぎょう)不景気(ふけいき)のときに倒産(とうさん)した。
Wiele drobnych przedsiębiorstw zbankrutowało podczas kryzysu.

Materiał z innych znaków

倒壊とうかい[suru] zawalić się (budynek)

傾倒けいとう[suru] dażyć szacunkiem, podziwiać; poświęcić się czemuś

圧倒的あっとうてき[na] przeważający

将棋倒ししょうぎだおし[ni naru] przewracać się jak kostki domina

罵倒ばとう[suru] piętnować; znieważać, [no] obelżywy

【 罵倒 】

党首(とうしゅ)政敵(せいてき)罵倒(ばとう)()びせた。
Prezes partii obrzucił swoich oponentów politycznych stekiem obelg.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.