Poziom 3: Lekcja 1

por.

on'yomi:ユウ

pinyin: yóu

郵便ゆうびんpoczta

郵便局ゆうびんきょくurząd pocztowy, poczta

郵送ゆうそう[suru] nadać pocztą

【 郵便局 】

あなたは住所(じゅうしょ)変更(へんこう)郵便局(ゆうびんきょく)通知(つうち)したか。
Czy powiadomiłeś urząd pocztowy o zmianie swojego adresu zamieszkania?

【 郵送 】

着払(ちゃくばら)いにてご郵送(ゆうそう)(くだ)さい。
Proszę nadać przesyłkę jako "płatne przy odbiorze".

Materiał z innych znaków

郵送ゆうそう[suru] nadać pocztą

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.