Poziom 5: Lekcja 3

11【 弓 】

rozciągać

por.

on'yomi:チョウ

kun'yomi:は(る)

pinyin: zhāng

張るはるrozciągać, napinać

緊張きんちょうstres, [suru] być w stresie; napięcie

主張しゅちょう[suru] twierdzić

出張しゅっちょうdelegacja, [suru] udać się w delegację

出張所しゅっちょうじょprzedstawicielstwo

拡張かくちょう[suru] powiększyć; rozbudować

引っ張るひっぱるpociągnąć, rozciągnąć; namówić, nakłonić

見張るみはるbacznie obserwować, pilnować

【 緊張 】

明日(あした)大切(たいせつ)試験(しけん)があるので、(ねむ)れないほど緊張(きんちょう)している。
Jutro mam ważny egzamin i tak się tym denerwuję, że nie mogę spać.

【 主張 】

原爆(げんばく)投下(とうか)戦争(せんそう)早期(そうき)決着(けっちゃく)させるために必要(ひつよう)だったと主張(しゅちょう)する歴史家(れきしか)もいる。
Niektórzy historycy twierdzą, że spuszczenie bomb atomowych było konieczne, aby przyspieszyć koniec wojny.

【 出張 】

(かれ)はよく北海道(ほっかいどう)出張(しゅっちょう)にいきます。
On często jeździ w delegację na Hokkaido.

【 見張る 】

警察(けいさつ)容疑者(ようぎしゃ)(いえ)見張(みは)っていた。
Policja obserwowała dom podejrzanego.

【 引っ張る 】

子供(こども)尻尾(しっぽ)()()って(ねこ)(いじ)めました。
Dziecko dręczyło kota ciągnąc go za ogon.

Materiał z innych znaków

威張るいばるchwalić się, chlubić się; wywyższać się

拡張かくちょう[suru] powiększyć; rozbudować

緊張きんちょうstres, [suru] być w stresie; napięcie

縄張りなわばりwłasne terytorium; zakres wpływów; zakres jurysdykcji

膨張ぼうちょう[suru] puchnąć, powiększać się, rozszerzać się

誇張こちょうprzesada

頑張るがんばるstarać się; trzymać się, nie poddawać się

【 拡張 】

学校(がっこう)体育館(たいいくかん)拡張(かくちょう)された。
Sala gimnastyczna szkoły została rozbudowana.

【 誇張 】

彼女(かのじょ)自分(じぶん)(くる)しみを誇張(こちょう)して(はな)した。
Ona wyolbrzymiła swoje cierpienia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.