Poziom 3: Lekcja 21

10【 糸 】

płacić podatki

on'yomi:ノウナットウナン

kun'yomi:おさ(める)おさ(まる)

pinyin:

納めるおさめるpłacić podatki; przyjąć, zaakceptować; dostarczyć; skończyć

納まるおさまるbyć dostarczonym

納得なっとく[suru] przyjąć, zaakceptować, zgodzić się

納税のうぜいpłacenie podatków

納屋なやstodoła; szopa, por. 倉庫 そうこ

出納すいとうwpływy i wydatki

出納係すいとうがかりkasjer

納戸なんどszafa

【 納める 】

税金(ぜいきん)(おさ)めるのは国民(こくみん)義務(ぎむ)です。
Płacenie podatów jest obowiązkiem obywateli.

【 納得 】

自分(じぶん)意見(いけん)をみんなに納得(なっとく)してもらうためには、(はな)(かた)上手(じょうず)でなければならない。
Oby przekonać wszystkich do swojej opinii, trzeba umieć umiejętnie mówić.

【 納税 】

(いま)政治家(せいじか)(たち)納税者(のうぜいしゃ)気持(き も)ちを(まった)(かんが)えていない。
Obecni politycy zupełnie nie biorą pod uwagę nastrojów płatników podatków.

【 納屋 】

農家(のうか)納屋(なや)には、農機具(のうきぐ)がたくさん()いてある。
W stodole u rolnika znajduje się wiele narzędzi rolniczych.

【 納戸 】

納戸(なんど)()めてくれませんか。
Czy mógłbyś zamknąć szafę?

Materiał z innych znaków

滞納たいのう[suru] zalegać z opłatą

納豆なっとうnatto (sfermentowane ziarna soi)

金銭出納簿きんせんすいとうぼksięga rachunkowa

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.