Poziom 3: Lekcja 13

6【 土 】

być

on'yomi:ザイ

kun'yomi:あ(る)

nanori: あり

pinyin: zài

ざい[prefiks] przebywający w, znajdujący się w

在るあるbyć

存在そんざい[suru] istnieć

現在げんざいobecnie

在学ざいがく[suru] studiować w danej szkole

在日ざいにちprzebywający w Japonii; por. 駐日 ちゅうにち

在日外国人ざいにちがいこくじんobcokrajowcy zamieszkujący w Japonii

不在ふざい[da] być nieobecnym

在日米軍ざいにちべいぐんamerykańskie siły zbrojne w Japonii

在ポーランド日本国大使館ざいポーランドにほんこくたいしかんAmbasada Japonii w Polsce

【 現在 】

(わたし)現在(げんざい)生活(せいかつ)満足(まんぞく)しています。
Jestem zadowolony z obecnego życia.

【 在日 】

最近(さいきん)在日(ざいにち)外国(がいこく)(じん)犯罪(はんざい)(ふえ)えている。
Ostatnio wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez obcokrajowców przebywających w Japonii.

【 在学 】

アンナさんは、東京大学(とうきょうだいがく)在学(ざいがく)している。
Anna jest studentką Uniwersytetu Tokijskiego.

【 不在 】

(ちち)(いま)不在(ふざい)ですので、またいらしてください。
Ojca teraz nie ma w domu, proszę przyjść później.

Materiał z innych znaków

介在かいざい[suru] wkraczać; interweniować; stać pomiędzy; być zamieszanym w; pośredniczyć

伸縮自在しんしゅくじざい[no] elastyczny; rozwijany, rozkładany

健在けんざいdobre zdrowie, dobra kondycja

在外邦人ざいがいほうじんJapończycy mieszkający za granicą

在庫ざいこznajdować się na stanie (sklep, magazyn)

在籍ざいせき[suru] być w rejestrze, być na liście

存在そんざい[suru] istnieć

滞在たいざいpobyt

潜在的せんざいてき[na] ukryty, uśpiony, potencjalny

現在げんざいobecnie

【 在庫 】

この(ほん)在庫(ざいこ)がないので注文(ちゅうもん)しましょうか。
Tej książki obecnie nie mamy na stanie, czy mam ją zamówić?

【 存在 】

火星人(かせいじん)存在(そんざい)すると(おも)いますか。
Czy wierzysz w istnienie marsjan?

【 介在 】

両国(りょうこく)(あいだ)介在(かいざい)する問題(もんだい)は、まだ解決(かいけつ)されていない。
Problem pomiędzy tymi dwoma państwami wciąż nie został rozwiązany.

【 伸縮自在 】

祖父(そふ)はフランス(せい)伸縮(しんしゅく)自在(じざい)のステッキを()っていた。
Dziadek nosił rozkładaną laskę produkcji francuskiej.

【 健在 】

山田(やまだ)先生(せんせい)は、ご健在(けんざい)ですか。
A jak się miewa profesor Yamada, czy jest zdrów?

【 在籍 】

(かれ)法学部(ほうがくぶ)大学院(だいがくいん)在籍(ざいせき)している。
On jest studentem studiów magisterskich na wydziale prawa.

【 滞在 】

日本(にほん)滞在(たいざい)を2週間(しゅうかん)()ばした。
Przedłużyłem pobyt w Japonii o dwa tygodnie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.