Poziom 3: Lekcja 13

9【 示 礻 】

bóg, bóstwo

por.

on'yomi:ジンシン

kun'yomi:かみ

pinyin: shén

かみbóg, bóstwo

神風かみかぜkamikaze; boski wiatr

神社じんじゃchram sintoistyczny

神話しんわlegenda

神父しんぷksiądz katolicki

神主かんぬしkapłan Shinto

神道しんとうsintoizm

神楽かぐらkagura (święta muzyka i tańce sintoistyczne)

神々しいこうごうしいboski; święty

神戸こうべKobe

神経しんけいnerw

【 神 】

(わたし)(かみ)(しん)じません。
Nie wierzę w Boga.

【 神風 】

神風(かみかぜ)()いたので、日本(にほん)(たたか)いに()ちました。
Dzięki boskiemu wiatrowi Japonia wygrała bitwę.

【 神社 】

(わたし)祖父(そふ)毎日(まいにち)神社(じんじゃ)にお(まい)りに()っている。
Mój dziadek codzień chadza do świątyni.

【 神話 】

(いま)ギリシャ神話(しんわ)()んでいます。
Czytam teraz grecką mitologię.

【 神父 】

カトリックの神父(しんぷ)結婚(けっこん)できません。
Księża katoliccy nie mogą się żenić.

【 神主 】

正月(しょうがつ)神主(かんぬし)さんに、(いえ)まで()てもらいました。
W Nowy Rok odwiedził mój dom kapłan sinto.

【 神楽 】

神楽(かぐら)にあわせて、巫女(みこ)(おど)った。
Kapłanki miko tańczyły w rytm muzyki kagura.

Materiał z innych znaków

中枢神経系ちゅうすうしんけいけいcentralny system nerwowy

心神耗弱しんしんこうじゃくupośledzenie umysłowe

明治神宮めいじじんぐうŚwiątynia Meiji Jingū

氏神うじがみbóstwo rodowe (hist.)

疫病神やくびょうがみbóg zsyłający plagi; plaga, przekleństwo

神の啓示かみのけいじboskie objawienie

神社じんじゃchram sintoistyczny

神秘的しんぴてき[na] mistyczny

神聖しんせい[na] święty

神道しんとうsinto

精神せいしんumysł, emocje

精神薄弱せいしんはくじゃくniedorozwinięty umysłowo

自律神経じりつしんけいautonomiczny układ nerwowy (med.)

遵法精神じゅんぽうせいしんduch praworządności

阪神はんしんOsaka i Kobe

阪神・淡路大震災はんしんあわじだいしんさいTrzęsienie ziemi w Kobe (1995)

【 神聖 】

教会(きょうかい)神聖(しんせい)場所(ばしょ)です。
Kościół to miejsce święte.

【 精神 】

人間(にんげん)精神(せいしん)肉体(にくたい)をもつ動物(どうぶつ)ということができる。
Można rzec, że człowiek to takie zwierzę, co posiada ciało i umysł.

【 神秘的 】

夕日(ゆうひ)(あか)(かがや)富士山(ふじさん)はとても神秘的(しんぴてき)だ。
Góra Fuji wygląda mistycznie w czerwonym świetle zachodzącego słońca.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.