Poziom 3: Lekcja 13

por.

on'yomi:ゼンセン

pinyin: shàn, chán

ぜんzen

座禅ざぜんmedytacja; inna pisownia: 坐禅

禅寺ぜんでらświątynia Zen

禅宗ぜんしゅうsekta Zen

禅僧ぜんそうmnich Zen

【 座禅 】

(かれ)はお(てら)毎日(まいにち)座禅(ざぜん)をくんでいる。
On codzień uprawia medytację w świątyni.

【 禅寺 】

この(てら)(ぜん)(でら)です。
To jest świątynia zen.

【 禅宗 】

(かれ)禅宗(ぜんしゅう)のお(ぼう)さんです。
On jest mnichem zen.

【 禅僧 】

(てら)(なか)では、禅僧(ぜんそう)観光客(かんこうきゃく)案内(あんない)をしてくれた。
Mnisi oprowadzili turystów po świątyni.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.