Poziom 3: Lekcja 13

on'yomi:セイショウ

kun'yomi:ひじり

nanori: さとし さとる

pinyin: shèng

聖書せいしょbiblia

聖人せいじんświęty

神聖しんせい[na] święty

聖母マリアせいぼマリアMatka Boska

【 聖書 】

(わたし)毎日(まいにち)聖書(せいしょ)()んでいます。
Codziennie czytam biblię.

【 聖書 】

聖書(せいしょ)には、旧約(きゅうやく)聖書(せいしょ)新約(しんやく)聖書(せいしょ)があります。
Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu.

【 聖人 】

コルベ神父(しんぷ)聖人(せいじん)になりました。
Ksiądz Kolbe został świętym.

【 神聖 】

教会(きょうかい)神聖(しんせい)場所(ばしょ)です。
Kościół to miejsce święte.

【 聖母マリア 】

チェンストホーヴァの聖母(せいぼ)マリアは、(くろ)(かお)をしています。
Matka Boska Częstochowska ma czarne oblicze.

Materiał z innych znaków

旧約聖書きゅうやくせいしょStary Testament; por. 新約聖書 しんやくせいしょ : Nowy Testament

聖域せいいきświęta ziemia, święte terytorium

【 聖域 】

富士山(ふじさん)とその(まわ)りの自然(しぜん)は、日本人(にほんじん)にとっての聖域(せいいき)といえる。
Góra Fuji i otaczająca ją przyroda to dla Japończyków święta ziemia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.