Poziom 3: Lekcja 13

6【 子 】

wiedzieć; wierzyć

on'yomi:ソンゾン

kun'yomi:ぞん(じる)ぞん(ずる)

nanori: あり

pinyin: cún

存じるぞんじるwiedzieć (wyr. modestywne)

存ずるぞんずるwiedzieć, wierzyć

存在そんざい[suru] istnieć

生存せいぞん[suru] przeżyć, przetrwać

生存者せいぞんしゃocalony

共存きょうぞんwspółżycie, symbioza

ご存じごぞんじ[desu] wiedzieć (wyr. honoryfikatywne)

【 存在 】

火星人(かせいじん)存在(そんざい)すると(おも)いますか。
Czy wierzysz w istnienie marsjan?

【 生存 】

飛行機(ひこうき)事故(じこ)全員(ぜんいん)()んだと(おも)われていましたが、生存(せいぞん)している(ひと)一人(ひとり)()つかりました。
Myślano, że wszyscy zginęli w wypadku lotniczym, ale odnaleziono jedną osobę, która przeżyła.

【 生存者 】

この地震(じしん)で、パブの(なか)にいた(ひと)全員(ぜんいん)死亡(しぼう)したと(おも)われていましたが、生存者(せいぞんしゃ)()つかりました。
Wydawało się, że nikt w tym pubie nie przeżył trzęsienia ziemi, a jednak odnaleziono ludzi, którzy ocaleli.

【 共存 】

この(しま)では、人間(にんげん)動物(どうぶつ)共存(きょうぞん)して生活(せいかつ)している。
Na tej wyspie ludzie i zwierzęta żyją w symbiozie.

【 ご存じ 】

(ぞん)じだとは(おも)いますが、病院(びょういん)(なか)携帯(けいたい)使用(しよう)できません。
Jak państwo zapewne wiedzą, w szpitalu nie wolno używać telefonów komórkowych.

【 存じる 】

山田(やまだ)さんをご(ぞん)じですか。」「はい、(ぞん)じております。」
"Czy zna Pan pana Yamadę?" "Tak, oczywiście".

Materiał z innych znaków

依存いぞん[suru] być uzależnionym

保存ほぞん[suru] zachować, zabezpieczyć, zapisać (plik na komputerze)

存在そんざい[suru] istnieć

既存きぞん[no] istniejący

【 保存 】

この祖母(そぼ)着物(きもの)(ふる)いけど、保存(ほぞん)がいいので、まだまだ()られます。
To kimono po babci jest stare, ale było dobrze przechowywane, więc nadaje się jeszcze do noszenia.

【 依存 】

サウジアラビアの経済(けいざい)石油(せきゆ)輸出(ゆしゅつ)依存(いぞん)しています。
Gospodarka Arabii Saudyjskiej jest uzależniona od eksportu ropy naftowej.

【 既存 】

車輪(しゃりん)再発明(さいはつめい)とは、既存(きぞん)のものをまた(あらた)めて(つく)ることを()います。
Wyważanie otwartych drzwi oznacza ponowne wynajdywanie rzeczy, które już istnieją.
(dosł. "ponowne wynalezienie koła")

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.