Poziom 6: Lekcja 12

7【 邑 阝 】

kraj; Japonia

on'yomi:ホウ

kun'yomi:くに

pinyin: bāng

邦人ほうじんJapończyk, japoński obywatel

在外邦人ざいがいほうじんJapończycy mieszkający za granicą

邦画ほうがjapoński film; por. 洋画 ようが : zachodni film

邦楽ほうがくjapońska muzyka

連邦れんぽうfederacja, [no] federalny

連邦政府れんぽうせいふrząd federalny

本邦初公開ほんぽうはつこうかいpierwsze pojawienie się w tym kraju (pierwsza wystawa, wykonanie)

旧ソビエト連邦きゅうソビエトれんぽうbyły Związek Radziecki

ドイツ連邦共和国ドイツれんぽうきょうわこくRepublika Federalna Niemiec, RFN

イギリス連邦イギリスれんぽうWspólnota Narodów (The Commonwealth)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (6 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.