Poziom 3: Lekcja 25

on'yomi:ケン

pinyin: xiàn

憲法けんぽうkonstytucja

違憲いけんzłamanie konstytucji

憲法改正けんぽうかいせいpoprawka do konstytucji

改憲かいけんrewizja konstytucji

立憲政治りっけんせいじrządy konstytucyjne

立憲君主制りっけんくんしゅせいmonarchia konstytucyjna

【 憲法 】

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第九(だいきゅう)(じょう)には、日本(にほん)軍隊(ぐんたい)()たないと()いてある。
W artykule dziewiątym japońskiej konstytucji znajduje się zapis zabraniający Japonii posiadania armii.

【 憲法改正 】

(いま)国会(こっかい)では憲法(けんぽう)改正(かいせい)についての議論(ぎろん)(おこ)なわれている。
Obecnie w parlamencie toczy się debata na temat rewizji konstytucji.

【 改憲 】

(えき)(まえ)では改憲(かいけん)反対(はんたい)(ひと)たちがビラを(くば)っている。
Przed dworcem kolejowym przeciwnicy rewizji konstytucji rozdają ulotki.

【 違憲 】

イラクへの自衛隊(じえいたい)派遣(はけん)違憲(いけん)行為(こうい)だと(おも)(ひと)もいる。
Niektórzy uważają, że wysłanie Sił Samoobrony do Iraku było pogwałceniem konstytucji.

【 立憲政治 】

日本(にほん)立憲(りっけん)政治(せいじ)(くに)です。
W Japonii panuje ustrój konstytucyjny.

【 立憲君主制 】

プロイセンは1850(ねん)立憲(りっけん)君主(くんしゅ)(せい)(くに)になった。
Prusy w 1850 r. stały się monarchią konstytucyjną.

Materiał z innych znaków

憲法第九条けんぽうだいきゅうじょうartykuł 9 Konstytucji

憲章けんしょうkarta (praw.)

立憲君主制りっけんくんしゅせいmonarchia konstytucyjna

【 憲法第九条 】

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第九条(だいきゅうじょう)には、日本(にほん)軍隊(ぐんたい)所有(しょゆう)しないと()いてあります。
W artykule 9 japońskiej konstytucji stoi, że Japonia nie będzie posiadać armii.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.