Poziom 4: Lekcja 12

10【 辵 辶 】

tworzyć

por.

on'yomi:ゾウ

kun'yomi:つく(る)

pinyin: zào

造るつくるtworzyć, budować (duże konstrukcje: dom, statek itp.); por. 作る

造船ぞうせんbudowa statków

造船業ぞうせんぎょうprzemysł stoczniowy

製造せいぞうprodukcja

製造業せいぞうぎょうprodukcja przemysłowa

改造かいぞうprzebudowa

木造もくぞう[no] drewniany, z drewna

人造湖じんぞうこsztuczny zbiornik

荷造りにづくり[suru] pakować się

【 造船 】

(かれ)父親(ちちおや)造船(ぞうせん)会社(かいしゃ)(はたら)いている。
Jego ojciec pracuje w stoczni.

【 製造 】

わが(しゃ)では、(くるま)のほか、ミシンの製造(せいぞう)(おこ)なっている。
Nasza firma oprócz samochodów produkuje także maszyny do szycia.

【 製造業 】

アダムは食品(しょくひん)製造業(せいぞうぎょう)会社(かいしゃ)相手(あいて)にして、機械(きかい)販売(はんばい)している。
Adam sprzedaje maszyny firmom spożywczym.

【 改造 】

この(くるま)改造(かいぞう)して、もっと(はや)(はし)るようにした。
Po przeróbkach ten samochód jeździ szybciej.

【 木造 】

日本人(にほんじん)木造(もくぞう)建築(けんちく)()んでいる。
Japończycy mieszkają w domach zrobionych z drewna.

【 人造湖 】

これは自然(しぜん)(みずうみ)ではなく、人造湖(じんぞうこ)です。
To nie jest jezioro naturalne tylko sztuczny zbiornik.

【 造る 】

能面(のうめん)(つく)(ひと)は、沢山(たくさん)(のう)(かん)する知識(ちしき)をもっていなければならない。
Ludzie tworzący maski nō muszą posiadać dużą wiedzę na temat teatru nō.

Materiał z innych znaków

偽造ぎぞう[suru] podrabiać, fałszować

創造そうぞう[suru] tworzyć

創造性そうぞうせいoryginalność

構造こうぞうstruktura, budowa

模造品もぞうひんimitacja, podróbka

耐火構造たいかこうぞうkonstrukcja odporna na ogień

耐震構造たいしんこうぞうkonstrukcja odporna na trzęsienie ziemi

造幣局ぞうへいきょくmennica

醸造じょうぞうwarzyć (alkohol)

醸造酒じょうぞうしゅalkohol produkowany w procesie fermentacji

鋳造ちゅうぞう[suru] odlewać, bić

【 構造 】

(かれ)はエンジンの構造(こうぞう)大学(だいがく)勉強(べんきょう)している。
On studiuje na uniwersytecie budowę silników.

【 創造性 】

この()創造性(そうぞうせい)()作品(さくひん)です。
Ten obraz to bardzo oryginalne dzieło.

【 創造 】

創世記(そうせいき)によると、神様(かみさま)6日目(むいかめ)人間(にんげん)創造(そうぞう)した。
Wg Księgi Rodzaju, Bóg stworzył człowieka szóstego dnia.

【 模造品 】

この真珠(しんじゅ)のネックレスは模造品(もぞうひん)だよ。
Ten naszyjnik perłowy jest podróbką.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.