Poziom 4: Lekcja 12

8【 辵 辶 】

mówić

por.

on'yomi:ジュツ

kun'yomi:の(べる)

pinyin: shù

述べるのべるmówić

記述きじゅつ[suru] napisać; zapisać, opisać

述語じゅつごorzeczenie, [no] orzecznikowy, predykatywny

上述じょうじゅつ[no] wspomniany powyżej

口述試験こうじゅつしけんegzamin ustny

前述ぜんじゅつ[no] wspomniany wcześniej

【 述べる 】

佐藤(さとう)さんは会議(かいぎ)自分(じぶん)意見(いけん)()べた。
Pan Satō przedstawił swoją opinię na zebraniu.

【 記述 】

留学(りゅうがく)願書(がんしょ)記述(きじゅつ)方法(ほうほう)先輩(せんぱい)()いた。
Zapytałem kolegę ze starszego rocznika, jak napisać podanie o stypendium.

【 口述試験 】

この大学(だいがく)では、ほとんどの試験(しけん)口述(こうじゅつ)試験(しけん)になっている。
Na tym uniwersytecie egzaminy w większości są ustne.

【 述語 】

文章(ぶんしょう)には、たいてい主語(しゅご)述語(じゅつご)がある。
Zdanie zazwyczaj posiada podmiot i orzeczenie.

【 上述 】

上述(じょうじゅつ)状況(じょうきょう)があるので、この計画(けいかく)実現(じつげん)不可能(ふかのう)である。
Z wyżej wymienionych powodów tego planu nie da się zrealizować.

Materiał z innych znaków

叙述じょじゅつ[suru] opowiadać, opisywać

叙述的じょじゅつてき[na] orzecznikowy (gram.)

述懐じゅっかい[suru] wspominać (stare czasy)

陳述ちんじゅつoświadczenie

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.