Poziom 4: Lekcja 12

10【 巾 】【 丨 】

mistrz, mentor

por.

on'yomi:

pinyin: shī

教師きょうしwykładowca, nauczyciel

家庭教師かていきょうしkorepetytor

師匠ししょうmistrz, nauczyciel

医師いしlekarz

師走しわすgrudzień, koniec roku

【 家庭教師 】

(はは)(わたし)英語(えいご)家庭(かてい)教師(きょうし)(さが)している。
Mama szuka dla mnie korepetytora języka angielskiego.

【 医師 】

日本(にほん)では現在(げんざい)公立(こうりつ)病院(びょういん)(はたら)医師(いし)不足(ふそく)している。
W Japonii obecnie brakuje lekarzy w szpitalach publicznych.

【 師匠 】

(かれ)(わたし)日本(にほん)舞踊(ぶよう)師匠(ししょう)だ。
On jest moim mistrzem tańca japońskiego.

【 師走 】

(ふる)言葉(ことば)で12(がつ)(こと)師走(しわす)()ぶ。
W dawnym słownictwie grudzień nazywano "shiwasu".

Materiał z innych znaków

嘱託講師しょくたくこうしwykładowca na godziny zlecone

宣教師せんきょうしmisjonarz

師匠ししょうmistrz, nauczyciel

恩師おんしmentor

技師ぎしinżynier (obecnie częściej używane jest エンジニア)

担任教師たんにんきょうしwychowawca klasy

漁師りょうしrybak

牧師ぼくしpastor; por. 神父 しんぷ : ksiądz

猟師りょうしmyśliwy; por. 漁師 りょうし : rybak

看護師かんごしpielęgniarz, pielęgniarka

薬剤師やくざいしfarmaceuta

講師こうしwykładowca

【 技師 】

(ちち)技師(ぎし)としてその工場(こうじょう)(つと)めている。
Ojciec pracuje w tej fabryce na stanowisku inżyniera.

【 講師 】

山田(やまだ)さんは東京(とうきょう)大学(だいがく)講師(こうし)です。
Pan Yamada jest profesorem na Uniwersytecie Tokijskim.

【 恩師 】

先日(せんじつ)大学(だいがく)恩師(おんし)(たず)ねて、京都(きょうと)まで()ってきました。
Niedawno byłem w Kioto odwiedzić mojego dawnego mentora na uniwersytecie.

【 宣教師 】

日本(にほん)()宣教師(せんきょうし)(おお)くは、ポルトガル(じん)でした。
Wielu misjonarzy przybyłych do Japonii pochodziło z Portugalii.

【 漁師 】

道子(みちこ)父親(ちちおや)漁師(りょうし)であった。
Ojciec Michiko był rybakiem.

【 担任教師 】

このクラスの担任(たんにん)教師(きょうし)病気(びょうき)でずっと(やす)んでいる。
Wychowawca tej klasy jest ciągle na zwolnieniu chorobowym.

【 看護師 】

看護師(かんごし)仕事(しごと)は、非常(ひじょう)責任(せきにん)のある仕事(しごと)ですが、給料(きゅうりょう)(やす)い。
Praca pielęgniarek jest niezwykle odpowiedzialna, ale płaca jest niska.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.