Poziom 2: Lekcja 1

9【 音 】

dźwięk

por.

on'yomi:オンイン

kun'yomi:おと

pinyin: yīn

おとdźwięk

音楽おんがくmuzyka

発音はつおんwymowa

足音あしおとodgłos kroków

音読みおんよみonyomi, czytanie on; por. 訓読み くんよみ : czytanie kun

本音ほんねprawdziwe intencje ⇔ 建て前 たてまえ : pozorne intencje

母音ぼいんsamogłoska

子音しいんspółgłoska

Materiał z innych znaków

大音声だいおんじょうdonośny głos

方向音痴ほうこうおんちbrak zmysłu orientacji w przestrzeni; osoba, która się łatwo gubi

濁音だくおんdzwięczna spółgłoska, nigoryzowana głoska

福音書ふくいんしょewangelia

羽音はおとtrzepot (skrzydeł itd.)

超音速ちょうおんそく[no] ponaddźwiękowy

録音ろくおん[suru] nagrywać dźwięk

雑音ざつおんhałas, szum

音声おんせいdźwięk; głos

音楽おんがくmuzyka

音波おんぱfala dźwiękowa

音痴おんちbrak słuchu muzycznego

音符おんぷnuta

音韻おんいんfonem

音響効果おんきょうこうかefekt dźwiękowy; akustyka

騒音そうおんhałas

【 音符 】

(わたし)はギターは()けますが、音符(おんぷ)()めません。
Umiem grać na gitarze, ale nie potrafię czytać nut.

【 羽音 】

(しず)かな(もり)(なか)羽音(はおと)(ひび)いた。
Pośród ciszy lasu rozległ się trzepot skrzydeł.

【 音声 】

テレビの音声(おんせい)調子(ちょうし)(すこ)(へん)だ。
Coś jest nie tak z jakością dźwięku telewizora.

【 録音 】

スピーチコンテストの様子(ようす)を、カセットテープに録音(ろくおん)しました。
Nagrałem przebieg konkursu krasomówczego na taśmę.

【 騒音 】

飛行場(ひこうじょう)のそばの住民(じゅうみん)騒音(そうおん)(なや)まされている。
Ludzie mieszkający obok lotniska cierpią z powodu hałasu.

【 福音書 】

トマスによる福音書(ふくいんしょ)新約(しんやく)聖書(せいしょ)(ふく)まれておらず、外典(がいてん)だとされている。
Ewangelia Tomasza nie wchodzi w skład Nowego Testamentu i jest uznawana za apokryf.

【 音響効果 】

このホールは音響(おんきょう)効果(こうか)がよくないので、講演者(こうえんしゃ)(こえ)がよく()こえない。
Ta hala ma słabą akustykę i dlatego nie słychać dobrze głosu mówcy.

【 超音速 】

アメリカが新型(しんがた)超音速(ちょうおんそく)戦闘機(せんとうき)開発(かいはつ)した。
Ameryka stworzyła nowy typ naddźwiękowego samolotu bojowego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.