Poziom 2: Lekcja 12

14【 隹 】

różnorodny

on'yomi:ゾウザツ

kun'yomi:ま(ぜる)ま(じる)ま(ざる)

pinyin:

雑誌ざっしczasopismo

雑音ざつおんhałas, szum

複雑ふくざつ[na] skomplikowany

雑用ざつようróżne sprawy, różne obowiązki

雑ぜるまぜるmieszać

雑じるまじるbyć wymieszanym

雑ざるまざるbyć wymieszanym

雑巾ぞうきんścierka, szmata

雑草ざっそうchwasty

Materiał z innych znaków

大雑把おおざっぱ[ni] mniej więcej, z grubsza ujmując

混雑こんざつtłum, [suru] tłoczyć się

煩雑はんざつ[na] skomplikowany; kłopotliwy (skomplikowany i do tego kłopotliwy; por. 複雑 skomplikowany)

複雑ふくざつ[na] skomplikowany

雑巾ぞうきんścierka, szmata

雑穀ざっこくzboża

雑草ざっそうchwasty

雑誌ざっしczasopismo

雑踏ざっとうtłum, [suru] być zatłoczonym

【 雑踏 】

クリスマス(まえ)(まち)()(もの)(きゃく)雑踏(ざっとう)する。
Przed świętami Bożego Narodzenia ulice są zatłoczone ludźmi robiącymi zakupy.

【 複雑 】

(かれ)はその複雑(ふくざつ)問題(もんだい)解決(かいけつ)するすばらしい方法(ほうほう)(おも)いついた。
On wpadł na genialny pomysł rozwiązania tego skomplikowanego problemu.

【 雑草 】

この(にわ)には、雑草(ざっそう)がたくさん()えている。
W tym ogrodzie rośnie dużo chwastów.

【 混雑 】

道路(どうろ)混雑(こんざつ)していたが、時間(じかん)どおり到着(とうちゃく)した。
Droga była zatłoczona, ale dojechaliśmy zgodnie z rozkładem.

【 煩雑 】

役所(やくしょ)煩雑(はんざつ)手続(てつづ)きが簡易化(かんいか)された。
Skomplikowane procedury w urzędzie zostały uproszczone.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.