Poziom 4: Lekcja 20

12【 走 】

przekroczyć; przegonić

por.

on'yomi:チョウ

kun'yomi:こ(える)こ(す)

pinyin: chāo

超えるこえるprzekroczyć

超すこすprzekroczyć, przejść; spędzić (czas)

超大国ちょうたいこくmocarstwo, super-mocarstwo

超満員ちょうまんいんnadkomplet

超過ちょうかnadwyżka, [no] nadmierny, przekraczający normę

超音速ちょうおんそく[no] ponaddźwiękowy

【 超大国 】

ロシアとアメリカという(ふた)つの超大国(ちょうたいこく)核兵器(かくへいき)使(つか)った戦争(せんそう)(はじ)めたら、世界(せかい)()わってしまうだろう。
Gdyby takie dwa super-mocarstwa jak Rosja i Stany Zjednoczone zaczęłyby wojnę z użyciem broni jądrowej, byłby to koniec świata.

【 超満員 】

超満員(ちょうまんいん)電車(でんしゃ)()って、毎日(まいにち)通勤(つうきん)するのはとても(つら)い。
Jeżdżenie codziennie do pracy przepełnionym pociągiem jest bardzo uciążliwe.

【 超音速 】

アメリカが新型(しんがた)超音速(ちょうおんそく)戦闘機(せんとうき)開発(かいはつ)した。
Ameryka stworzyła nowy typ naddźwiękowego samolotu bojowego.

【 超過 】

荷物(にもつ)が20キロを()えたので、超過(ちょうか)料金(りょうきん)(はら)わなければならなかった。
Mój bagaż przekroczył 20 kg, więc muszę zapłacić za nadbagaż.

【 超える 】

ポーランド物価(ぶっか)はドイツの物価(ぶっか)より(やす)いため、ドイツ(じん)国境(こっきょう)()えて()(もの)()ている。
Ponieważ ceny w Polsce są niższe niż w Niemczech, wielu Niemców przyjeżdża do Polski na zakupy.
(dosł. "przekraczają granicę")

Materiał z innych znaków

超越ちょうえつ[suru] przejść, przekroczyć

【 超越 】

この技術(ぎじゅつ)人間(にんげん)能力(のうりょく)超越(ちょうえつ)した技術(ぎじゅつ)といえる。
Można rzec, że ta technologia przebiła możliwości ludzkie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.