Poziom 4: Lekcja 5

13【 火 灬 】

świecić

por.

on'yomi:ショウ

kun'yomi:て(る)て(らす)て(れる)

pinyin: zhào

照るてるświecić

照らすてらすoświetlać

照れるてれるzawstydzić się, zaczerwienić się ze wstydu

対照的たいしょうてき[na] kontrastujący

参照さんしょう[suru] odnieść się

照明しょうめいoświetlenie

東照宮とうしょうぐうświątynia Tōshōgū

天照あまてらすAmaterasu

【 照る 】

()()っている()干草(ほしくさ)(つく)れ。
Kuj żelazo póki gorące.
(dosł.: wysusz siano póki słońce świeci)

【 照らす 】

(まち)街灯(がいとう)(ひかり)()らされていた。
Ulica rozświetlona była światłem latarni.

【 照明 】

この教室(きょうしつ)照明(しょうめい)(わる)い。
Ta sala ma słabe oświetlenie.

【 対照的 】

都会(とかい)生活(せいかつ)田園(でんえん)生活(せいかつ)とは対照(たいしょう)(てき)相違(そうい)がある。
Życie w mieście bardzo różni się od życia na wsi.

【 東照宮 】

日光(にっこう)東照宮(とうしょうぐう)徳川(とくがわ)家康(いえやす)(まつ)神社(じんじゃ)です。
Świątynia Tōshōgū w Nikkō poświęcona jest Tokugawie Ieyasu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.