Poziom 4: Lekcja 5

on'yomi:タン

kun'yomi:すみ

pinyin: tàn

すみwęgiel drzewny

石炭せきたんwęgiel kamienny

木炭もくたんwęgiel drzewny

炭素たんそwęgiel (chem.)

二酸化炭素にさんかたんそdwutlenek węgla

【 石炭 】

シレジア地方(ちほう)石炭(せきたん)(てつ)などの資源(しげん)(ゆた)かな土地(とち)である。
Śląsk jest bogaty w węgiel, żelazo i inne surowce naturalne.

【 木炭 】

木炭(もくたん)は、燃料(ねんりょう)として(ふる)くから利用(りよう)されていました。
Węgiel drzewny był od dawnych czasów używany jako opał.

【 炭素 】

酸素(さんそ)炭素(たんそ)は、生命(せいめい)誕生(たんじょう)不可欠(ふかけつ)であった。
Tlen i węgiel były niezbędne do narodzin życia.

【 二酸化炭素 】

二酸化炭素(にさんかたんそ)排出(はいしゅつ)地球(ちきゅう)温暖(おんだん)()原因(げんいん)です。
Emisja dwutlenku węgla jest przyczyną ocieplenia klimatu.

Materiał z innych znaków

炭坑たんこうkopalnia węgla

炭鉱たんこうkopalnia węgla

石炭せきたんwęgiel kamienny

薪炭しんたんopał, drzewo i węgiel na opał

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.