Poziom 2: Lekcja 1

8【 田 】【 一 】

malować, rysować

więcej

on'yomi:カク

kun'yomi:えが(く)かく(する)

pinyin: huà

画くえがくmalować ⇒ 描く

画するかくするrysować

計画けいかくplan; [suru] planować

画廊がろうgaleria obrazów

日本画にほんがjapoński obraz

画面がめんekran

画家がかmalarz

画数かくすうliczba kresek w kanji

画期的かっきてき[na] epokowy, przełomowy

Materiał z innych znaków

企画きかく[suru] planować; plan, projekt

壁画へきがfresk

映画えいがfilm

映画館えいがかんkino

漫画まんがmanga; komiks

版画はんがdrzeworyt, litografia

画伯がはくartysta malarz (honoryf.)

画像がぞうportret; obraz ekranu; grafika (internet)

画廊がろうgaleria obrazów

絵画かいがobraz, rysunek

肖像画しょうぞうがportret

自画像じがぞうautoportret

裸体画らたいがobraz przedstawiający goliznę

計画けいかくplan; [suru] planować

邦画ほうがjapoński film; por. 洋画 ようが : zachodni film

録画ろくが[suru] nagrywać obraz

【 画廊 】

この画廊(がろう)(かれ)()()えます。
W tej galerii można kupić jego obrazy.

【 絵画 】

西洋(せいよう)絵画(かいが)(なか)でも、(わたし)はルネサンスの絵画(かいが)()きです。
Z malarstwa europejskiego lubię malarstwo renesansowe.

【 漫画 】

(いま)若者(わかもの)漫画(まんが)ばかり()んで、(ほん)()まなくなった。
Dzisiejsza młodzież nie czyta książek, tylko same komiksy.

【 企画 】

我々(われわれ)(いま)、こういう企画(きかく)をたてているんですが、あなたも参加(さんか)してくれませんか。
Obecnie mamy taki projekt w fazie planowania, może chciałbyś się przyłączyć?

【 録画 】

この番組(ばんぐみ)をビデオに録画(ろくが)しておいてください。
Nagraj proszę ten program na kasetę wideo.

【 自画像 】

ゴッホの自画像(じがぞう)美術館(びじゅつかん)()ました。
Widziałam autoportret van Gogha w muzeum.

【 壁画 】

この壁画(へきが)からは古代人(こだいじん)生活(せいかつ)片鱗(へんりん)(うかが)うことができる。
Ten fresk daje jakiś ogląd życia ludzi w czasach antycznych.
片鱗 へんりん: kawałek, ułamek; rzut oka, ogląd

【 版画 】

5(がつ)から7(がつ)にかけて国立(こくりつ)博物館(はくぶつかん)には日本(にほん)のモダン版画(はんが)展示(てんじ)されている。
Od maja do lipca w Muzeum Narodowym są wystawiane współczesne drzeworyty japońskie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.