Poziom 1: Lekcja 10

por.

on'yomi:

kun'yomi:よる

pinyin:

noc

よるnoc; wieczór

今夜こんやdziś w nocy

夜食やしょくposiłek w nocy

夜中よなかnoc, środek nocy

Materiał z innych znaków

夜尿症やにょうしょうenurezja, nocne moczenie

夜明けよあけświt

夜更かしよふかしbyć na nogach do późna w nocy

夜行列車やこうれっしゃpociąg nocny

夜露よつゆwieczorna rosa

徹夜てつやcałą noc

深夜しんやśrodek nocy, późna noc

真夜中まよなかpółnoc

【 夜行列車 】

夜行(やこう)列車(れっしゃ)で、京都(きょうと)まで()きました。
Pojechałem nocnym pociągiem do Kioto.

【 夜露 】

(くるま)(まど)夜露(よつゆ)()れていた。
Szyby samochodu były wilgotne od wieczornej rosy.

【 夜更かし 】

昨日(きのう)はインターネットでドラマを()夜更(よ ふ)かししてしまったので、今日(きょう)寝不足(ねぶそく)だ。
Jestem dziś nie wyspany, bo wczoraj do późna w nocy oglądałem w internecie japońską dramę.

【 徹夜 】

彼女(かのじょ)病気(びょうき)子供(こども)徹夜(てつや)看病(かんびょう)した。
Ona przez całą noc opiekowała się chorym dzieckiem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.