Poziom 4: Lekcja 7

13【 糸 】

dziedziczyć, kontynuować

por.

on'yomi:ケイ

kun'yomi:つ(ぐ)

pinyin:

継ぐつぐprzejąć schedę, odziedziczyć

継続けいぞく[suru] kontynuować

継続的けいぞくてき[ni] w sposób ciągły

後継者こうけいしゃkontynuator; dziedzic

継承者けいしょうしゃnastępca

中継ちゅうけいtransmisja

衛星中継えいせいちゅうけいtransmisja satelitarna

受け継ぐうけつぐprzejąć, odziedziczyć

【 継ぐ 】

長男(ちょうなん)家業(かぎょう)()いでいる。
Najstarszy syn przejął rodzinny biznes.

【 継続 】

携帯(けいたい)電話(でんわ)契約(けいやく)来月(らいげつ)()れるが、サービスにあまり満足(まんぞく)していないので、継続(けいぞく)したくない。
W przyszłym miesiącu kończy mi się umowa na telefon komórkowy i nie będę jej przedłużał, bo nie jestem specjalnie zadowolony z usług firmy.

【 継承者 】

王様(おうさま)逝去(せいきょ)した()王室(おうしつ)(なか)王位(おうい)継承者(けいしょうしゃ)をめぐって(だい)論争(ろんそう)()こった。
Po śmierci króla w rodzinie królewskiej wybuchł wielki spór o następcę tronu.

【 衛星中継 】

サッカー大会(たいかい)衛星(えいせい)中継(ちゅうけい)(ぜん)世界(せかい)放送(ほうそう)される。
Mistrzostwa piłki nożnej będą nadawane na całym świecie za pomocą transmisji satelitarnej.

【 受け継ぐ 】

山田(やまだ)太郎(たろう)(やなぎ)()婿養子(むこようし)(はい)り、家業(かぎょう)()()いだ。
Yamada Tarō został zaadoptowany przez państwa Yanagi i przejął ich rodzinny biznes.

【 継続者 】

最近(さいきん)はタバコを()える場所(ばしょ)がだんだん(すく)なくなり、喫煙(きつえん)継続者(けいぞくしゃ)にとって()みにくい社会(しゃかい)になっている。
Ostatnio jest coraz mniej miejsc, gdzie można palić, dlatego dla palaczy życie w społeczeństwie jest coraz trudniejsze.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.