Poziom 3: Lekcja 19

7【 卩 】【 艮 】

mianowicie

por.

on'yomi:ソク

kun'yomi:すなわ(ち)

pinyin:

即興そっきょうimprowizacja, [suru] improwizować

即時そくじ[ni] natychmiast

即座そくざnatychmiast

即ちすなわちmianowicie

即日そくじつtego samego dnia

【 即興 】

そのピアニストは即興(そっきょう)で、一曲(いっきょく)ひいてくれました。
Ten pianista zaimprowizował dla nas jeden utwór.

【 即時 】

どろぼうした店員(てんいん)は、即時(そくじ)(みせ)をやめさせられた。
Pracownik, który okradł sklep, został zmuszony do natychmiastowej rezygnacji z pracy.

【 即座 】

とても(むずか)しい質問(しつもん)だったので、即座(そくざ)(こた)えることができなかった。
To pytanie było bardzo trudne i nie byłem w stanie od razu udzielić odpowiedzi.

Materiał z innych znaków

即興そっきょうimprowizacja, [suru] improwizować

【 即興 】

そのピアニストは即興(そっきょう)で、日本(にほん)(ふる)(うた)をアレンジして演奏(えんそう)してくれた。
Ten pianista zaimprowizował aranżację japońskiej pieśni klasycznej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.