Poziom 3: Lekcja 19

8【 廴 】

przedłużać

por.

on'yomi:エン

kun'yomi:の(びる)の(ばす)の(べる)

pinyin: yán

延びるのびるbyć przeniesionym na później, być przedłużonym

延ばすのばすprzesuwać na później, przedłużać

延べるのべるrozkładać (pościel)

延期えんき[suru] przenosić na później

延長えんちょう[suru] przedłużać (czas)

引き延ばすひきのばすprzedłużać; przeciągać (czas trwania czegoś)

【 延びる 】

シンポジウムの会期(かいき)()びて、()月後(げつご)になったそうだ。
Termin sympozjum został odsunięty w czasie, podobno odbędzie się za dwa miesiące.

【 延ばす 】

実行(じっこう)委員会(いいんかい)はシンポジウムの会期(かいき)()(げつ)()ばした。
Komitet wykonawczy przesunął termin sympozjum o dwa miesiące.

【 延べる 】

(はは)(ゆか)()べました。
Matka rozłożyła futon na podłodze.

【 延期 】

(あめ)のため運動会(うんどうかい)翌日(よくじつ)延期(えんき)された。
Z powodu deszczu zawody sportowe zostały przeniesione na następny dzień.

【 延期 】

4(がつ)予定(よてい)されていたシンポジウムの会場(かいじょう)地震(じしん)被害(ひがい)にあったので、6(がつ)延期(えんき)されることが決定(けってい)した。
Miejsce, w którym w kwietniu miało się odbyć sympozjum, doznało szkód podczas trzęsienia ziemi, w związku z tym zdecydowaliśmy się przesunąć sympozjum na czerwiec.

【 延長 】

政府(せいふ)年金(ねんきん)支給(しきゅう)年齢(ねんれい)を60(さい)から65(さい)延長(えんちょう)した。
Rząd podniósł wiek emerytalny z 60 na 65 lat.

【 引き延ばす 】

社長(しゃちょう)無駄(むだ)(はなし)をして、会議(かいぎ)時間(じかん)()()ばすくせがある。
Prezes ma nawyk robienia dygresji i przez to przeciąga zebrania.

Materiał z innych znaków

延髄えんずいrdzeń przedłużony (med.)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.