Poziom 3: Lekcja 19

por.

on'yomi:

kun'yomi:ゆだ(ねる)

pinyin: wěi, wēi

委ねるゆだねるpowierzyć

委員会いいんかいkomisja, komitet

委員いいんczłonek komisji

委託いたく[suru] powierzyć

委任いにん[suru] powierzyć (misję, zadanie, obowiązki)

委任統治いにんとうちterytorium mandatowe

【 委員会 】

ストライキ委員会(いいんかい)がストを計画(けいかく)しました。
Komitet strajkowy zaplanował strajk.

【 委員 】

(かれ)はこの委員会(いいんかい)委員(いいん)です。
On jest członkiem tej komisji.

【 委託 】

(わたし)会社(かいしゃ)は、(べつ)会社(かいしゃ)会計(かいけい)委託(いたく)しています。
Moja firma outsorsuje księgowość firmie zewnętrznej.

Materiał z innych znaków

執行委員会しっこういいんかいkomitet wykonawczy

委員いいんczłonek komisji

委員会いいんかいkomisja, komitet

委嘱いしょく[suru] powierzyć (zadanie, stanowisko)

委託いたく[suru] powierzyć

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.