Poziom 3: Lekcja 20

11【 土 】【 小 】

pawilon; hala; świątynia

por.

on'yomi:ドウ

pinyin: táng

食堂しょくどうstołówka

本堂ほんどうgłówny pawilon świątyni buddyjskiej

国会議事堂こっかいぎじどうParlament Japonii (budynek)

正々堂々せいせいどうどう[to] uczciwie, fair, fair play

【 国会議事堂 】

せっかく東京(とうきょう)()たので、国会(こっかい)議事堂(ぎじどう)()()きましょう。
Skoro przyjechaliśmy do Tokio, chodźmy zobaczyć parlament.

【 食堂 】

大学(だいがく)食堂(しょくどう)でやすく()べられます。
W stołówce studenckiej można tanio zjeść.

【 本堂 】

浅草寺(せんそうじ)本堂(ほんどう)昭和(しょうわ)20(ねん)東京(とうきょう)大空襲(だいくうしゅう)焼失(しょうしつ)したが、昭和(しょうわ)33(ねん)再建(さいけん)された。
Główny pawilon świątyni Asakusa spłonął podczas nalotów bombowych na Tokio w 1945 r., ale w 1958 został odbudowany.

Materiał z innych znaków

礼拝堂れいはいどうkaplica

講堂こうどうsala wykładowa; audytorium

【 講堂 】

大学(だいがく)講堂(こうどう)で、教授(きょうじゅ)集会(しゅうかい)がありました。
W audytorium uniwersytetu odbywa się zebranie profesorów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.