Poziom 4: Lekcja 1

11【 見 】

zasada, reguła

on'yomi:

pinyin: guī

規則きそくzasada, reguła; regulamin

規則的きそくてき[na] regularny

不規則的ふきそくてき[na] nieregularny

規定きてい[suru] ustalić, ustanowić

規準きじゅんstandard, kryteria ⇒ 基準 きじゅん

定規じょうぎlinijka ⇒ 物差し ものさし

規制きせいregulacje, restrykcje

【 規則 】

会社(かいしゃ)(あたら)しい就業(しゅうぎょう)規則(きそく)実施(じっし)した。
Firma wprowadziła nowy regulamin pracy.

【 規則的 】

小野(おの)さんは規則(きそく)(てき)生活(せいかつ)をしています。
Pani Ono prowadzi uporządkowany tryb życia.

【 規定 】

麻薬(まやく)所有(しょゆう)禁止(きんし)法律(ほうりつ)により規定(きてい)されている。
Zakaz posiadania narkotyków jest ustanowiony prawem.

Materiał z innych znaków

大規模だいきぼ[na] w dużej skali

規制緩和きせいかんわderegulacja

規則きそくzasada, reguła; regulamin

規律きりつdyscyplina

規模きぼskala

規範きはんstandard, norma, kryterium; wzór, model

【 規律 】

軍隊(ぐんたい)規律(きりつ)文字通(もじどお)(きび)しいものだ。
Dyscyplina w armii jest dosłownie bardzo surowa.

【 規範 】

それは(わたし)たちの道徳的(どうとくてき)規範(きはん)では()()れられない。
To się nie mieści w naszych normach etycznych.

【 大規模 】

格安(かくやす)航空(こうくう)会社(がいしゃ)は、ヨーロッパの各国(かっこく)大規模(だいきぼ)なキャンペーンを開始(かいし)した。
Tanie linie lotnicze uruchomiły kampanię na wielką skalę we wszystkich krajach Europy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.