Poziom 2: Lekcja 12

5【 用 】

sprawa; funkcja; użycie, zastosowanie

on'yomi:ヨウ

kun'yomi:もち(いる)

pinyin: yòng

ようsprawa

用いるもちいるstosować, używać

用事ようじsprawa (do załatwienia, omówienia)

用具ようぐnarzędzie

用意ようい[suru] przygotować, przyszykować

悪用あくようnadużycie, [suru] nadużyć

用法ようほうsposób użycia

Materiał z innych znaków

バス専用レーンバスせんようレーンbuspas

乱用らんようnadużycie, [suru] nadużywać; inna pisownia: 濫用

作用さようdziałanie (fiz., chem., np. działanie grawitacji)

併用へいよう[suru] używać jednocześnie

使用しよう[suru] używać, stosować

使用法しようほうsposób użycia

使用済みしようずみużyty, wyczerpany (znaczek; paliwo, bateria)

使用者しようしゃużytkownik, konsument; pracodawca

信用しんよう[suru] ufać

借用書しゃくようしょweksel

利用りよう[suru] używać, stosować

副作用ふくさようefekt uboczny

原稿用紙げんこうようしkratkowany papier do pisania

実用的じつようてき[na] mający praktyczne zastosowanie

専用せんようwyłączny użytek

応用おうよう[suru] zastosować, użyć

急用きゅうようważna sprawa

愛用あいよう[suru] używać często z przyjemnością

採用さいよう[suru] przyjąć, zastosować; zatrudnić

服用ふくよう[suru] zażywać (lekarstwo)

汎用はんよう[no] uniwersalny, uniwersalnego użytku

活用形かつようけいforma koniugacji

濫用らんようnadużycie, [suru] nadużywać; inna pisownia: 乱用

用事ようじsprawa (do załatwienia, omówienia)

用件ようけんsprawa

用途ようとużycie, zastosowanie

登用とうよう[suru] promować, mianować

職権濫用しょっけんらんよう[suru] nadużywać władzy

誤用ごようbłędne użycie (słowa, wyrażenia)

費用ひようwydatki, koszty

雇用こよう[suru] zatrudnić

雇用主こようぬしpracodawca

雇用制度こようせいどsystem zatrudnienia

雇用者こようしゃpracownik

雑用ざつようróżne sprawy, różne obowiązki

【 用事 】

(ちち)用事(ようじ)東京(とうきょう)()った。
Ojciec pojechał w sprawach do Tokio.

【 服用 】

(つぎ)(りょう)を、(みず)(また)はぬるま()食後(しょくご)なるべく30(ぷん)以内(いない)服用(ふくよう)してください。
Lekarstwo należy stosować w ilości zgodnej ze wskazaniem poniżej i zażywać po posiłku, najlepiej w przeciągu 30 min., popijając zimną lub letnią wodą.

【 登用 】

この会社(かいしゃ)では、(わか)人材(じんざい)をたくさん登用(とうよう)することにした。
W tej firmie promowanych jest wielu młodych ludzi.

【 用件 】

あなたがここに()用件(ようけん)(なん)ですか。
W jakiej sprawie Pani tu przyszła?

【 採用 】

会議(かいぎ)(かれ)提案(ていあん)採用(さいよう)された。
Na zebraniu przyjęto jego propozycję.

【 副作用 】

この(くすり)副作用(ふくさよう)として眠気(ねむけ)()こす可能性(かのうせい)がある。
To lekarstwo w efekcie ubocznym może wywołać senność.

【 雇用制度 】

いわゆる終身(しゅうしん)雇用(こよう)制度(せいど)は、大企業(だいきぎょう)中心(ちゅうしん)(おお)きな特徴(とくちょう)であったが、中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)()ると、支配的(しはいてき)であったというわけではない。
Tzw. system dożywotniego zatrudnienia był charakterystyczny dla wielkich przedsiębiorstw, ale bynajmniej nie dominował w małych i średnich przedsiębiorstwach.

【 応用 】

その発見(はっけん)意義深(いぎぶか)いであるが、技術(ぎじゅつ)にまだ応用(おうよう)できない。
To odkrycie ma wielkie znaczenie, ale jeszcze się nie da go zastosować w technice.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.