Poziom 1: Lekcja 21

12【 竹 】

odpowiedź

por.

on'yomi:トウ

kun'yomi:こた(える)こた(え)

pinyin: dá, dā

答えるこたえるodpowiadać

答えこたえodpowiedź

返答へんとう[suru] dać odpowiedź, odpowiedzieć ⇒ 返事 へんじ

解答かいとうodpowiedź, rozwiązanie (problemu, zadania)

【 解答 】

問題(もんだい)解答(かいとう)最後(さいご)のページにあります。
Rozwiązanie zadania znajduje się na ostatniej stronie.

Materiał z innych znaków

応答おうとう[suru] odpowiedzieć

正答せいとうpoprawna odpowiedź

答弁とうべん[suru] odpowiedzieć, dać wyjaśnienie

答申とうしんraport; [suru] składać sprawozdanie

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

贈答品ぞうとうひんprezent, podarunek, podarek

【 答申 】

この(けん)について、文部省(もんぶしょう)答申(とうしん)しなければならない。
Z tej sprawy trzeba zdać raport w Ministerstwie Edukacji.

【 質疑応答 】

今日(きょう)国会(こっかい)での質疑(しつぎ)応答(おうとう)は、まるで子供(こども)喧嘩(けんか)のようでした。
Dzisiejsza sesja pytań i odpowiedzi w parlamencie przypominała dziecinną kłótnię.

【 答弁 】

蔵相(ぞうしょう)(たく)みな答弁(とうべん)厄介(やっかい)質問(しつもん)()口上(こうじょう)()った。
Minister finansów w błyskotliwej ripoście dał wymijającą odpowiedź na trudne pytanie.

【 応答 】

応答(おうとう)しないプログラムをどうやって終了(しゅうりょう)すればいいですか。
Jak zamknąć program, który nie odpowiada?

【 質疑応答 】

演説(えんぜつ)大変(たいへん)面白(おもしろ)かったと(おも)いますが、質疑(しつぎ)応答(おうとう)時間(じかん)()りなかったことでちょっと不満(ふまん)(のこ)っています。
Wykład był niezwykle interesujący, ale czuję pewien niedosyt, ponieważ zabrakło czasu na dyskusję po wykładzie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.