Poziom 4: Lekcja 25

on'yomi:サツ

kun'yomi:す(る)

pinyin: shuā, shuà

印刷いんさつdruk, [suru] drukować

印刷物いんさつぶつmateriały drukowane

刷新さっしんreforma, [suru] zreformować

刷るするdrukować

【 印刷物 】

定期(ていき)刊行物(かんこうぶつ)書籍(しょせき)、カタログや業務用(ぎょうむよう)書類(しょるい)などは印刷物(いんさつぶつ)として(おく)ることができます。
Periodyki, książki, katalogi i materiały urzędowe można wysłać jako "printed matter".

【 刷新 】

政府(せいふ)年金(ねんきん)制度(せいど)刷新(さっしん)をはかっている。
Rząd planuje reformę systemu emerytalnego.

Materiał z innych znaków

印刷いんさつdruk, [suru] drukować

【 印刷 】

この(ほん)印刷(いんさつ)(あやま)りがいっぱいあります。
Ta książka ma mnóstwo błędów drukarskich.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.