Poziom 2: Lekcja 14

por.

on'yomi:

kun'yomi:かな(しい)かな(しむ)

pinyin: bēi

悲しいかなしいsmutny

悲しむかなしむbyć smutnym, opłakiwać

悲劇ひげきdramat; tragedia

Materiał z innych znaków

悲劇ひげきdramat; tragedia

悲哀ひあいżal, smutek

悲惨ひさん[na] tragiczny, nieszczęsny

悲観的ひかんてき[na] pesymistyczny

慈悲じひłaska, miłosierdzie

【 悲観的 】

彼女(かのじょ)はとても悲観(ひかん)(てき)人生(じんせい)(かん)()っています。
Ona ma bardzo pesymistyczne spojrzenie na życie.

【 悲劇 】

その悲劇(ひげき)()(かえ)さないために(わす)れてはならない。
Aby ta tragedia się nie powtórzyła, musimy o niej pamiętać.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.