Poziom 3: Lekcja 8

14【 宀 】

badanie, dochodzenie

por.

on'yomi:サツ

pinyin: chá

警察けいさつpolicja

観察かんさつ[suru] obserwować

考察こうさつ[suru] studiować, badać

視察しさつ[suru] dokonać inspekcji

検察庁けんさつちょうprokuratura

【 警察 】

どろぼうが(はい)ったので、警察(けいさつ)にしらせよう。
Włamał się złodziej, więc zawiadomijmy policję.

【 観察 】

(かれ)はライオンの研究(けんきゅう)をしているので、いつもライオンを観察(かんさつ)している。
On prowadzi badania nad lwawi i dlatego cały czas spędza na ich obserwacji.

【 考察 】

物事(ものごと)(ひと)つの(めん)からだけではなく、いろいろな(めん)から考察(こうさつ)することが大事(だいじ)です。
To ważne, aby poznawać rzeczy z wielu perspektyw, a nie tylko jednej.

【 視察 】

この人達(ひとたち)日本(にほん)から、ヤギェウオ大学(だいがく)日本語(にほんご)学科(がっか)視察(しさつ)するためにやってきた。
Ci ludzie przyjechali z Japonii, aby dokonać wizytacji w Zakładzie Japonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

【 検察庁 】

(かれ)検察庁(けんさつちょう)(はたら)いていた。
On pracuje w prokuraturze.

Materiał z innych znaków

偵察ていさつrozpoznanie, zwiady, [suru] robić wywiad, odbywać rekonesans, rozpoznać (np. pozycję nieprzyjaciela)

検察庁けんさつちょうprokuratura

洞察力どうさつりょくzdolność wglądu, zdolność wyobrażenia

診察しんさつbadania medyczne, [suru] badać (pacjenta)

警察けいさつpolicja

警察庁けいさつちょうgłówna komenda policji

警察署けいさつしょposterunek policji

【 警察 】

事故(じこ)があったので、警察(けいさつ)連絡(れんらく)しました。
Ponieważ się wydarzył wypadek, zawiadomiłam policję.

【 警察庁 】

(かれ)警察庁(けいさつちょう)(はたら)いている。
On pracuje w komendzie policji.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.