Poziom 2: Lekcja 3

8【 宀 】

ustalić, zdecydować

por.

on'yomi:テイジョウ

kun'yomi:さだ(める)さだ(まる)さだ(か)

pinyin: dìng

定めるさだめるustalić

定まるさだまるbyć ustalonym

予定よていplan

決定けっていdecyzja, [suru] zdecydować, ustalić

定食ていしょくzestaw posiłkowy, lunch-set

定員ていいんlimit miejsc

定期ていき[no] regularny, okresowy

定かさだか[na] pewny, wiarygodny; por. 明らか あきらか, 確か たしか

勘定かんじょうrachunek (w restauracji)

定着ていちゃく[suru] osiąść, zakorzenić się, zadomowić się

定年ていねんwiek emerytalny

Materiał z innych znaków

予定よていplan

仮定かていzałożenie, hipoteza, [suru] zakładać

勘定かんじょうrachunek (w restauracji)

否定ひてい[suru] zanegować, odmówić

否定文ひていぶんzdanie przeczące; por. 肯定文 zdanie twierdzące

固定こてい[suru] przymocować, przytwierdzić, umocować; ustalić

定期ていき[no] regularny, okresowy

定期券ていきけんbilet okresowy

定期的ていきてき[na] okresowy

定款ていかんstatut (firmy, towarzystwa)

定規じょうぎlinijka ⇒ 物差し ものさし

指定してい[suru] wskazać, wyznaczyć

指定席していせきmiejsce zarezerwowane

指定席していせきmiejsce zarezerwowane

推定すいてい[suru] szacować, zakładać

断定だんていdojść do wniosku

暫定予算ざんていよさんtymczasowy budżet

暫定政権ざんていせいけんtymczasowy rząd

暫定的ざんていてき[na] tymczasowy, prowizoryczny

検定けんてい[suru] zatwierdzić, autoryzować

決定けっていdecyzja, [suru] zdecydować, ustalić

測定そくてい[suru] mierzyć

紳士協定しんしきょうていumowa dżentelmeńska

肯定こうてい[suru] potwierdzić, odpowiedzieć twierdząco; uznać

肯定文こうていぶんzdanie twierdzące; por. 否定文 ひていぶん : zdanie przeczące

肯定的こうていてき[na] twierdzący

規定きてい[suru] ustalić, ustanowić

鑑定かんてい[suru] szacować; oceniać

鑑定書かんていしょekspertyza

限定げんてい[suru] ograniczyć, zawęzić

【 固定 】

この椅子(いす)(うご)かないように、固定(こてい)して(くだ)さい。
Proszę przymocować to krzesło tak, aby się nie ruszało.

【 定期券 】

おおぜいのサラリーマンは定期券(ていきけん)使(つか)って電車(でんしゃ)()る。
Wielu salarymanów jeździ koleją korzystając z biletów okresowych.

【 検定 】

教科書(きょうかしょ)検定(けんてい)問題(もんだい)日中(にっちゅう)関係(かんけい)悪化(あっか)させた。
Problem autoryzacji podręczników szkolnych przyczynił się do pogorszenia stosunków chińsko-japońskich.

【 規定 】

麻薬(まやく)所有(しょゆう)禁止(きんし)法律(ほうりつ)により規定(きてい)されている。
Zakaz posiadania narkotyków jest ustanowiony prawem.

【 測定 】

遠隔(えんかく)操作(そうさ)ロボットは、原子(げんし)()建屋(たてや)状況(じょうきょう)撮影(さつえい)し、周囲(しゅうい)放射線(ほうしゃせん)(りょう)測定(そくてい)する。
Zdalnie sterowane roboty robią zdjęcia wewnątrz pomieszczenia z reaktorem i dokonują pomiarów promieniowania.

【 断定 】

昨晩(さくばん)火事(かじ)放火(ほうか)断定(だんてい)された。
Ustalono, że wczorajszy pożar wieczorem był wynikiem umyślnego podpalenia.

【 否定 】

(かれ)総理大臣(そうりだいじん)殺害(さつがい)陰謀(いんぼう)(くわだ)てたことを否定(ひてい)した。
On zaprzeczył, jakoby zorganizował spisek na życie premiera.

【 推定 】

推定(すいてい)によれば、今年(ことし)鉄鋼(てっこう)生産(せいさん)は1(おく)トンに(たっ)するだろう。
Zgodnie z przewidywaniami, w tym roku produkcja stali przekroczy 100 mln ton.

【 仮定 】

それが真実(しんじつ)であると仮定(かてい)しよう。
Załóżmy, że jest to prawda.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.