Poziom 2: Lekcja 7

por.

on'yomi:ネン

pinyin: niàn

ねんuczucie, poczucie

記念きねんupamiętnienie, [suru] upamiętnić

記念日きねんびdzień upamiętnienia, rocznica

記念切手きねんきってznaczek okolicznościowy

記念写真きねんしゃしんzdjęcie pamiątkowe

残念ざんねんniestety

Materiał z innych znaków

丹念たんねん[na] drobiazgowy, skrupulatny, dokładny

哀悼の念あいとうのねんsmutek po czyjejś śmierci

執念しゅうねんobsesja, upór, zawziętość, mściwość

執念深いしゅうねんぶかいuporczywy, nieustępliwy, zawzięty

崇高な理念すうこうなりねんwzniosła myśl

懸念けねん[suru] obawiać się

断念だんねん[suru] zaniechać

既成概念きせいがいねんprzyjęte z góry założenie; stereotyp

概念がいねんidea, koncepcja, myśl

残念ざんねんniestety

畏怖の念いふのねんstrach, obawa, lęk, podziw, respekt

疑念ぎねんpodejrzenie

記念碑きねんひpomnik, cenotaf

【 懸念 】

彼女(かのじょ)には、いつも(かれ)裏切(うらぎ)るのではないかという懸念(けねん)がある。
Ona ciągle martwi się, czy on jej aby nie zdradza.

【 疑念 】

(つま)(おっと)浮気(うわき)をしているのではと疑念(ぎねん)()っていた。
Żona podejrzewała męża, że ją zdradza.

【 断念 】

経済(けいざい)(じょう)理由(りゆう)我々(われわれ)はその企画(きかく)断念(だんねん)することになった。
Z powodów ekonomicznych musieliśmy zarzucić ten projekt.

【 概念 】

前近代(ぜんきんだい)日本(にほん)において「自由主義(じゆうしゅぎ)」や「個人主義(こじんしゅぎ)」などの概念(がいねん)存在(そんざい)しなかった。
W Japonii w czasach przedwspółczesnych nie istniały takie pojęcia jak "wolność" i "indywidualizm".

【 既成概念 】

人間(にんげん)はややもすると物事(ものごと)既成(きせい)概念(がいねん)にとらわれる。
Ludzie przejawiają tendencje do ulegania stereotypom.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.