Poziom 2: Lekcja 7

11【 手 扌 】

łączyć

on'yomi:セツショウ

kun'yomi:つ(ぐ)

pinyin: jiē

接ぐつぐłączyć

接続せつぞくpołączenie, [suru] połączyć

直接ちょくせつ[no] bezpośredni

間接かんせつ[no] pośredni

Materiał z innych znaków

並列接続へいれつせつぞくpołączenie równoległe; por. 直列接続 ちょくれつせつぞく : połączenie szeregowe

密接みっせつ[na] bliski

応接間おうせつまlobby, salon

接触せっしょく[suru] mieć styczność, mieć kontakt

接辞せつじafiks, zrostek (jęz.)

直接ちょくせつ[no] bezpośredni ⇔ 間接 かんせつ : pośredni

面接めんせつrozmowa kwalifikacyjna

【 密接 】

日本(にほん)とアメリカは密接(みっせつ)関係(かんけい)にある。
Japonię i Amerykę łączą bliskie stosunki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.