Poziom 5: Lekcja 24

por.

on'yomi:

kun'yomi:こわ(い)こわ(がる)

pinyin:

怖いこわいstraszny; bać się

怖がるこわがるbać się

恐怖きょうふstrach; przerażenie

畏怖いふstrach, obawa, lęk

畏怖の念いふのねんstrach, obawa, lęk, podziw, respekt

Materiał z innych znaków

恐怖きょうふstrach; przerażenie

畏怖いふstrach, obawa, lęk

【 恐怖 】

彼女(かのじょ)はレイプされ、恐怖(きょうふ)にふるえながら警察(けいさつ)()た。
Ona została zgwałcona i przyszła na policję cała trzęsąc się ze strachu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.