Poziom 2: Lekcja 11

8【 矢 】

wiedza

por.

on'yomi:

kun'yomi:し(る)し(らせる)

pinyin: zhī, zhì

知るしるwiedzieć

知らせるしらせるpoinformować

知識ちしきwiedza

知り合いしりあいznajomy

知事ちじgubernator (jap. prefektura)

予知よち[suru] przewidywać

Materiał z innych znaków

受胎告知じゅたいこくちZwiastowanie Pańskie

周知しゅうち[no] powszechnie znany, powszechnie wiadomy; 周知のとおり jak powszechnie wiadomo

恩知らずおんしらずniewdzięcznik, [no, na] niewdzięczny

承知しょうち[suru] wiedzieć, przyjąć do wiadomości

探知機たんちきdetektor, wykrywacz

未知みち[no] nieznany

知恵ちえmądrość

知的財産権ちてきざいさんけんwłasność intelektualna; por. 著作権 ちょさくけん : prawa autorskie

知識ちしきwiedza

【 知識 】

物理学(ぶつりがく)専攻(せんこう)したい学生(がくせい)は、数学(すうがく)知識(ちしき)十分(じゅうぶん)になければならない。
Studenci, którzy chcą specjalizować się w fizyce, muszą dobrze opanować wiedzę z matematyki.

【 未知 】

未知(みち)分野(ぶんや)研究(けんきゅう)は、資料(しりょう)がないので本当(ほんとう)大変(たいへん)です。
Prowadzenie badań w nowej (nieznanej) dziedzinie jest bardzo trudne, ponieważ brak materiałów.

【 恩知らず 】

あんなに親切(しんせつ)にしてやったのに、なんて(おん)()らずなやつなんだ。
Co za niewdzięczny typ, mimo uprzejmości z mojej strony.

【 承知 】

このことは、承知(しょうち)しておりました。
Ta sprawa jest mi znana.

【 知恵 】

このテレビ番組(ばんぐみ)では、生活(せいかつ)(たの)しくするためのちょっとした知恵(ちえ)紹介(しょうかい)されている。
Ten program telewizyjny przedstawia widzom odrobinę wiedzy, dzięki której życie staje się fajniejsze.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.