Poziom 2: Lekcja 11

por.

on'yomi:ガン

kun'yomi:ねが(う)

pinyin: yuàn

願うねがうprosić; pragnąć

願書がんしょpodanie

願望がんぼう[suru] pragnąć

Materiał z innych znaków

哀願あいがん[suru] błagać, usilnie prosić

嘆願たんがんbłaganie, usilna prośba, [suru] błagać

祈願きがんmodlitwa (błagalna)

誓願せいがんprzyrzeczenie, [suru] przyrzec, złożyć przyrzeczenie

【 祈願 】

東京大学(とうきょうだいがく)入学(にゅうがく)試験(しけん)合格(ごうかく)するように、神社(じんじゃ)祈願(きがん)しに()きました。
Poszłam do świątyni pomodlić się, abym zdała egzamin wstępny na Uniwersytet Tokijski.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.