Poziom 2: Lekcja 11

por.

on'yomi:シュ

kun'yomi:と(る)

pinyin:

取るとるbrać

取り引きとりひきtransakcja

取引所とりひきじょgiełda

Materiał z innych znaków

事情聴取じじょうちょうしゅdochodzenie (policyjne)

取り扱うとりあつかうobsługiwać; traktować; zajmować się czymś

取り替えるとりかえるwymienić

取り締まるとりしまるnadzorować; pilnować przestrzegania porządku; walczyć z niepożądanym zjawiskiem

取り調べとりしらべśledztwo, dochodzenie

取り逃がすとりにがすnie złapać, wypuścić z rąk

取り除くとりのぞくusunąć

取扱注意とりあつかいちゅういobchodzić się ostrożnie!

取捨選択しゅしゃせんたくwybór

取材しゅざい[suru] zbierać materiał (na artykuł, badania)

取締役とりしまりやくczłonek zarządu

吸い取るすいとるwyciągać, wysysać (także pieniądze)

搾取さくしゅwyzysk, [suru] wyzyskiwać

摂取せっしゅ[suru] wchłaniać, przyswajać (wiedzę)

相撲取りすもうとりzapaśnik sumo

蚊取線香かとりせんこうspirala przeciw komarom

【 取捨選択 】

取捨選択(しゅしゃせんたく)はご自由(じゆう)に。
Ma pan wolny wybór.

【 取り逃がす 】

警察(けいさつ)犯罪者(はんざいしゃ)()()がした。
Policja wypuściła z rąk przestępcę.

【 吸い取る 】

彼女(かのじょ)はあの証券会社(しょうけんがいしゃ)にお(かね)全部(ぜんぶ)()()られてしまった。
Ta firma ubezpieczeniowa wyssała z niej wszystkie pieniądze.

【 取り替える 】

(ぼく)はシャツを()()えます。
Idę przebrać koszulę.

【 事情聴取 】

警察(けいさつ)殺人(さつじん)事件(じけん)現場(げんば)事情(じじょう)聴取(ちょうしゅ)(おこな)った。
Policja przeprowadziła dochodzenie na miejscu zbrodni.

【 取材 】

(かれ)取材(しゅざい)のために労働者(ろうどうしゃ)()いに()った。
Pojechał spotkać się z robotnikami, aby zebrać materiał na reportaż.

【 取り除く 】

(おっと)(みせ)(ひら)ける(まえ)歩道(ほどう)から(ゆき)()(のぞ)いた。
Mąż odśnieżył chodnik przed otwarciem sklepu.

【 取り締まり 】

いかなる罰則(ばっそく)暴走族(ぼうそうぞく)()()まりにか(こう)(そう)さなかった。
Żadne kary nie okazały się skuteczne przeciwko gangom motocyklowym.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.