Poziom 3: Lekcja 2

15【 走 】

hobby, zainteresowanie

por.

on'yomi:シュ

kun'yomi:おもむき

pinyin: qù, cù

おもむきelegancja; wygląd; sytuacja

趣味しゅみhobby, zainteresowania

【 趣 】

ワルシャワのワジェンキ公園(こうえん)(おもむき)がある。
Pałac Łazienkowski w Warszawie jest niezwykle elegancki.

【 趣味 】

(わたし)趣味(しゅみ)はジャズです。
Moje hobby to jazz.

Materiał z innych znaków

懐古趣味かいこしゅみnostalgia za starymi czasami

趣味しゅみhobby, zainteresowania

趣旨しゅしsens, wymowa, przekaz

【 懐古趣味 】

ドイツには(ひがし)ドイツ懐古趣味(かいこしゅみ)、いわゆる「オスタルギー」がある。
W Niemczech istnieje nostalgia za Niemcami Wschodnimi, tzw. "Ostalgie".

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.