Poziom 5: Lekcja 25

16【 心 忄 】

tęsknota

por.

on'yomi:カイ

kun'yomi:ふところなつ(かしい)なつ(かしむ)なつ(く)なつ(ける)

pinyin: huái

ふところkieszeń w kimono (na piersi)

懐かしいなつかしいdrogi; tęsknić

懐かしむなつかしむtęsknić

懐くなつくprzywiązać się (do kogoś)

懐けるなつけるoswoić; przywiązać kogoś do siebie

懐中かいちゅうkieszeń

懐中電灯かいちゅうでんとうlatarka

懐古趣味かいこしゅみnostalgia za starymi czasami

述懐じゅっかい[suru] wspominać (stare czasy)

懐疑的かいぎてき[na] sceptyczny

【 懐古趣味 】

ドイツには(ひがし)ドイツ懐古趣味(かいこしゅみ)、いわゆる「オスタルギー」がある。
W Niemczech istnieje nostalgia za Niemcami Wschodnimi, tzw. "Ostalgie".

Materiał z innych znaków

懐胎かいたいciąża

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.