Poziom 3: Lekcja 8

14【 阜阝 】

kraniec, brzeg

por.

on'yomi:サイ

kun'yomi:きわ

pinyin:

さいprzy okazji; w przypadku

きわkraniec, brzeg

国際的こくさいてき[na] międzynarodowy

学際的がくさいてき[na] interdyscyplinarny

交際こうさい[suru] utrzymywać stosunki

実際じっさい[ni] w rzeczywistości

水際みずぎわbrzeg, skraj brzegu

際立つきわだつwyróżniać się

国際連合こくさいれんごうONZ

【 国際的 】

この会議(かいぎ)国際的(こくさいてき)会議(かいぎ)ですから、外国人(がいこくじん)沢山(たくさん)参加(さんか)しています。
To jest międzynarodowa konferencja i dlatego bierze w niej udział wielu obcokrajowców.

【 学際的 】

この大学(だいがく)では、学際的(がくさいてき)研究(けんきゅう)(おこな)われている。
Na tym uniwersytecie prowadzone są interdyscyplinarne badania.

【 交際 】

あの(ひと)吉田(よしだ)さんとまだ交際(こうさい)(つづ)けている。
Ten człowiek nadal utrzymuje znajomość z Yoshidą.

【 実際 】

(かれ)はやってないというが、実際(じっさい)どうだかわからないよね。
On twierdzi, że tego nie zrobił, ale jak było w rzeczywistości - nie wiem.

【 水際 】

この(みずうみ)水際(みずぎわ)には、たくさんの(くさ)がはえている。
Na skraju brzegu tego jeziora rośnie dużo trawy.

【 際立つ 】

(かれ)はクラスの(なか)でも(きわ)()って(あたま)がいい。
On jest zdolny i wybija się w swojej klasie.

Materiał z innych znaków

国際連盟こくさいれんめいLiga Narodów

実際じっさい[ni] w rzeczywistości

瀬戸際せとぎわkrytyczny moment

【 国際連盟 】

満州(まんしゅう)事変(じへん)結果(けっか)として日本(にほん)国際(こくさい)連盟(れんめい)脱退(だったい)した。
W konsekwencji Incydentu Mandżurskiego Japonia wystąpiła z Ligii Narodów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.