Poziom 3: Lekcja 8

12【 寸 】【 八 】

cenić, szanować

zob. także ; por.

on'yomi:ソン

kun'yomi:たっと(ぶ)とうと(ぶ)たっと(い)とうと(い)

nanori: たか たかし

pinyin: zūn

尊ぶたっとぶcenić

尊ぶとうとぶcenić

尊いたっといszlachetny; cenny

尊いとうといszlachetny; cenny; por. 貴い

尊重そんちょう[suru] darzyć szacunkiem, szanować

自尊心じそんしんpoczucie własnej godności, szacunek dla samego siebie

尊大そんだい[na] arogancki

【 尊重 】

(たが)いに相手(あいて)尊重(そんちょう)しなければ、人間(にんげん)関係(かんけい)はうまくいきません。
Jeśli ludzie się wzajemnie nie szanują, ich relacje się nie układają.

【 自尊心 】

(かれ)は、自尊心(じそんしん)(つよ)いので、(ひと)意見(いけん)()かない。
On ma wysokie zdanie o sobie i dlatego nie słucha cudzych opinii.

【 尊大 】

いつも(えら)そうで、尊大(そんだい)態度(たいど)ばかりとっていると、(きら)われるよ。
Jeśli będziesz zachowywał się arogancko jak jakiś wielki człowiek, nie będziesz lubiany.

【 尊大 】

(かれ)はいつも自分(じぶん)だけが(ただ)しいという尊大(そんだい)気持(きも)ちを()っている。
On zachowuje się arogancko uważając, że zawsze ma rację.

【 尊ぶ 】

目上(めうえ)(ひと)(たっと)びましょう。
Darzmy szacunkiem naszych przełożonych i starszych od nas.

【 尊い 】

(たっと)(いのち)無駄(むだ)にしてはいけません。
Nie wolno marnować cennego życia.

Materiał z innych znaków

尊厳そんげんgodność; majestat

尊敬そんけいszacunek, [suru] darzyć szacunkiem

【 尊敬 】

(わたし)(ちち)尊敬(そんけい)しています。
Darzę mojego ojca szacunkiem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.