Poziom 4: Lekcja 8

por.

on'yomi:ヒン

kun'yomi:はま

pinyin: bāng

はまplaża

浜辺はまべplaża, wybrzeże

横浜よこはまJokohama

海浜公園かいひんこうえんpark nadmorski

【 横浜 】

美由紀(みゆき)さんは横浜(よこはま)()んでいます。
Miyuki mieszka w Jokohamie.

【 浜辺 】

今日(きょう)山田(やまだ)(くん)浜辺(はまべ)散歩(さんぽ)した。
Dzisiaj byłam z Yamadą na spacerze na plaży.

【 海浜公園 】

この海浜(かいひん)公園(こうえん)には、たくさんの海浜(かいひん)植物(しょくぶつ)()えられていた。
W tym parku posadzono wiele nadmorksich roślin.

Materiał z innych znaków

横浜よこはまJokohama

砂浜すなはまpiaszczysta plaża

【 砂浜 】

人影(ひとかげ)のない砂浜(すなはま)を、ただ一人(ひとり)(ある)いていることが()きでした。
Lubiłem samotnie przechadzać się po plaży, gdzie nie było żywego ducha.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.