Poziom 1: Lekcja 3

2【 十 】

dziesięć

por.

on'yomi:ジュウジッジュッ

kun'yomi:とお

nanori: かず

pinyin: shí

じゅうdziesięć

とおdziesięć

十日とおかdziesięć dni; dziesiąty dzień (miesiąca)

十月じゅうがつpaździernik

Materiał z innych znaków

二十歳はたちdwadzieścia lat (wiek)

十円玉じゅうえんだまmoneta dziesięciojenowa

十分じゅっぷんdziesięć minut

十分じゅうぶん[na] wystarczający, [ni] w pełni, wystarczająco

十字架じゅうじかkrzyż

十字軍じゅうじぐんkrucjata

十戒じっかいDziesięć Przykazań

【 十円玉 】

自動販売機(じどうはんばいき)一円玉(いちえんだま)五円玉(ごえんだま)使(つか)えませんが、十円玉(じゅうえんだま)大丈夫(だいじょうぶ)です。
Automat nie przyjmuje monet jedno- i pięciojenowych, ale dziesięciojenowe już tak.

【 二十歳 】

日本(にほん)法律(ほうりつ)では、二十歳(はたち)になると、お(さけ)()めるようになります。
W Japonii zgodnie z prawem można pić alkohol po ukończeniu 20 lat.

【 十字軍 】

中世(ちゅうせい)時代(じだい)、ヨーロッパの国々(くにぐに)は、聖地(せいち)エルサレムをイスラム(きょう)国々(くにぐに)から奪還(だっかん)するために中東(ちゅうとう)十字軍(じゅうじぐん)派遣(はけん)した。
W epoce średniowiecza państwa europejskie zorganizowały krucjaty na Bliski Wschód, aby odbić z rąk muzułmanów Ziemię Świętą w Jerozolimie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.