Poziom 1: Lekcja 3

on'yomi:ネン

kun'yomi:とし

pinyin: nián

ねんrok

としwiek, rok

今年ことしten rok

来年らいねんprzyszły rok

去年きょねんzeszły rok

生年月日せいねんがっぴdata urodzin

年上としうえstarszy

Materiał z innych znaków

一年いちねんjeden rok

一年中いちねんじゅうprzez cały rok

一年前いちねんまえprzed rokiem, rok temu

一年後いちねんごpo roku; rok później

一年間いちねんかんrok

一昨年おととしdwa lata temu

一昨年いっさくねんdwa lata temu

七年しちねんsiedem lat

万年筆まんねんひつwieczne pióro

三年さんねんtrzy lata

二年にねんdwa lata

二年毎にねんごと[ni] co dwa lata

享年きょうねんwiek w chwili śmierci

何年なんねんktóry rok

何年間なんねんかんile lat

例年れいねん[no] coroczny

半年はんとしpół roku

厄年やくどしrok przynoszący pecha, nieszczęśliwy rok

去年きょねんzeszły rok

定年ていねんwiek emerytalny

少年しょうねんchłopiec

年の瀬としのせkoniec roku

年下とししたmłodszy

年俸ねんぽうwynagrodzenie roczne

年功序列ねんこうじょれつsystem senioralny

年末ねんまつkoniec roku

年譜ねんぷchronologia

年貢ねんぐtrybut, danina, podatek (hist.)

年賀状ねんがじょうkartka noworoczna

年輩ねんぱいstarszy wiek; osoba w starszym wieku

年鑑ねんかんrocznik statystyczny

年齢ねんれいwiek

忘年会ぼうねんかいimpreza na pożegnanie roku

新年しんねんnowy rok

昨年さくねんzeszły rok

晩年ばんねんpóźne lata, schyłkowe lata życia

未成年みせいねんosoba niepełnoletnia

来年らいねんprzyszły rok

毎年まいとしco rok, każdego roku

百周年ひゃくしゅうねんsetna rocznica

百年祭ひゃくねんさいsetna rocznica

翌年よくねんnastępny rok

謹賀新年きんがしんねんSzczęśliwego Nowego Roku

青年せいねんmłodzieniec

非行少年ひこうしょうねんmłodociany przestępca

【 去年 】

去年(きょねん)(なつ)、パリに(あそ)びに()きました。
W lecie zeszłego roku pojechałem do Paryża.

【 百年祭 】

今日(きょう)はこの学校(がっこう)百年(ひゃくねん)(さい)(おこな)われる。
Dzisiaj świętujemy stulecie szkoły.

【 翌年 】

結婚(けっこん)して、その翌年(よくねん)にもう子供(こども)ができた。
W rok po ślubie zrobili dziecko.

【 100周年 】

(わたし)たちの学校(がっこう)来月(らいげつ)創立(そうりつ)100周年(しゅうねん)(むか)えます。
W przyszłym miesiącu nasza szkoła będzie świętować setną rocznicę założenia.

【 年末 】

年末(ねんまつ)忘年会(ぼうねんかい)(さけ)ばかり()んでいた。
Pod koniec roku nieźle popiłem żegnając stary rok na imprezach.

【 昨年 】

昨年(さくねん)この美術館(びじゅつかん)は10周年(しゅうねん)(むか)えました。
W zeszłym roku ta galeria świętowała swoje dziesięciolecie.

【 一昨年 】

一昨年(いっさくねん)(まえ)彼女(かのじょ)大学(だいがく)卒業(そつぎょう)した。
Dwa lata temu ona skończyła studia.

【 例年 】

例年(れいねん)通り(どおり)夏休(なつやす)みにザコパネに()きました。
Jak co roku pojechał w lecie na wakacje do Zakopanego.

【 年功序列 】

日本(にほん)では給料(きゅうりょう)大体(だいたい)年功序列(ねんこうじょれつ)による。
W Japonii zarobki zazwyczaj zależą od przepracowanego stażu.

【 年賀状 】

世話(せわ)になった(ひと)年賀状(ねんがじょう)()します。
Wysyłam pocztówki noworoczne osobom, od których doświadczyłem życzliwość.

【 年輩 】

(かれ)(わか)くみえるが、本当(ほんとう)はかなりの年輩(ねんぱい)なのではあるまいか。
On wygląda młodo, ale w rzeczywistości to on ma już chyba swoje lata.

【 年貢 】

農民(のうみん)毎年(まいとし)藩主(はんしゅ)年貢(ねんぐ)(おさ)めていた。
Wieśniacy co roku płacili podatek panowi feudalnemu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.